یخچال/فریزر/ساید

برای آگاهی از قیمت کالاهای دیگر برندها ، میتوانید از طریق تماس با 33138003 از قیمت روز آنها آگاهی پیدا نمایید.

حالت نمایش:
یخچال و فریزر فیلور 26 فوت PR-350CM
نمایش سریع
یخچال و فریزر دوقلو سیلور مدل SR-103
نمایش سریع

یخچال و فریزر دوقلو سیلور مدل SR-103

7,200,000تومان

مشخصات فنیمشخصات کلینمودار مصرف انرژیBاطلاعات نوع یخچالدوقلووزن145 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال385 لیترگنجایش فریز355 لیترگنجایش کل به لیتر740 لیترارتفاع1800 میلی‌مترعمق950 میلی‌مترپهنا1300 میلی‌مترمشخصات یخچالبدون برفکبلهتعداد طبقات6 عددتعداد طبقات درب5 عددتعداد کشو1لامپ یخچالبلهمشخصات فریزرتعداد طبقات2 عددتعداد کشو7یخساز اتوماتیک (آب شهری)ند..

یخچال و فریزر سیلور مدل SRF-106
نمایش سریع

یخچال و فریزر سیلور مدل SRF-106

2,420,000تومان

مشخصات فنیمشخصات کلینمودار مصرف انرژیBاطلاعات نوع یخچالیخچال و فریزروزن57 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال230 لیترگنجایش فریز80 لیترگنجایش کل به لیتر330 لیترارتفاع1680 میلی‌مترعمق500 میلی‌مترپهنا600 میلی‌مترمشخصات یخچالبدون برفکبلهتعداد طبقات3 عددتعداد طبقات درب3 عددتعداد کشو2لامپ یخچالبلهمشخصات فریزربدون برفکبلهتعداد طبقات2 عددتعداد کشو-یخساز اتو..

یخچال و فریزر سیلور مدل SRF-105
نمایش سریع

یخچال و فریزر سیلور مدل SRF-105

4,050,000تومان

مشخصات فنیمشخصات کلینمودار مصرف انرژیBاطلاعات نوع یخچالیخچال فریزروزن81 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال320 لیترگنجایش فریز100 لیترگنجایش کل به لیتر420 لیترارتفاع1910 میلی‌مترعمق700 میلی‌مترپهنا600 میلی‌مترمشخصات یخچالبدون برفکبلهتعداد طبقات3 عددتعداد طبقات درب3 عددتعداد کشو1لامپ یخچالبلهمشخصات فریزربدون برفکبلهتعداد کشو4یخساز اتوماتیک (آب شهری)ند..

یخچال و فریزر فیلور 13 فوت مدل TDF-342NG
نمایش سریع

یخچال و فریزر فیلور 13 فوت مدل TDF-342NG

2,530,000تومان

مشخصات فنیمشخصات کلینمودار مصرف انرژی+Aاطلاعات نوع یخچالیخچال فریزروزن60 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال220 لیترگنجایش فریز65 لیترگنجایش کل به لیتر290 لیترارتفاع1600 میلی‌مترعمق630 میلی‌مترپهنا625 میلی‌مترمشخصات یخچالتعداد طبقات4 عددتعداد طبقات درب3 عددتعداد کشو1مشخصات فریزرتعداد طبقات2 عددتعداد کشو-یخساز اتوماتیک (آب شهری)نداردسایر مشخصاتآبسردکن..

یخچال و فریزر فیلور 16 فوت مدل PR-380TM دیفراست
نمایش سریع

یخچال و فریزر فیلور 16 فوت مدل PR-380TM دیفراست

3,200,000تومان

مشخصات فنیمشخصات کلینمودار مصرف انرژیAاطلاعات نوع یخچالیخچال فریزروزن66 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال220 لیترگنجایش فریز80 لیترگنجایش کل به لیتر315 لیترارتفاع1700 میلی‌مترعمق630 میلی‌مترپهنا625 میلی‌مترمشخصات یخچالتعداد طبقات4 عددتعداد طبقات درب3 عددتعداد کشو1لامپ یخچالبلهمشخصات فریزرتعداد طبقات2 عددتعداد طبقات درب2 عددتعداد کشو-یخساز اتوماتیک ..

یخچال و فریزر فیلور 16 فوت مدل PR380TM NOFROST
نمایش سریع

یخچال و فریزر فیلور 16 فوت مدل PR380TM NOFROST

3,250,000تومان

مشخصات فنیمشخصات کلینمودار مصرف انرژیAاطلاعات نوع یخچالیخچال فریزروزن66 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال220 لیترگنجایش فریز75 لیترگنجایش کل به لیتر318 لیترارتفاع1700 میلی‌مترعمق630 میلی‌مترپهنا625 میلی‌مترمشخصات یخچالبدون برفکبلهتعداد طبقات4 عددتعداد طبقات درب3 عددتعداد کشو-لامپ یخچالبلهمشخصات فریزربدون برفکبلهتعداد طبقات2 عددتعداد طبقات درب2 عددت..

یخچال و فریزر فیلور 18 فوت مدل PR-470BM دیفراست
نمایش سریع

یخچال و فریزر فیلور 18 فوت مدل PR-470BM دیفراست

3,598,200تومان

مشخصات فنیمشخصات کلینمودار مصرف انرژیBاطلاعات نوع یخچالیخچال فریزروزن79 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال240 لیترگنجایش فریز100 لیترگنجایش کل به لیتر390 لیترارتفاع1980 میلی‌مترعمق630 میلی‌مترپهنا625 میلی‌مترمشخصات یخچالتعداد طبقات4 عددتعداد طبقات درب4 عددتعداد کشو1لامپ یخچالبلهمشخصات فریزرتعداد طبقات- عددتعداد کشو4یخساز اتوماتیک (آب شهری)نداردسایر ..

یخچال و فریزر فیلور 18 فوت مدل PRN-425BML نوفراست
نمایش سریع

یخچال و فریزر فیلور 18 فوت مدل PRN-425BML نوفراست

3,695,500تومان

مشخصات فنیمشخصات کلینمودار مصرف انرژیBاطلاعات نوع یخچالیخچال فریزروزن73.5 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال240 لیترگنجایش فریز60 لیترگنجایش کل به لیتر340 لیترارتفاع1850 میلی‌مترعمق630 میلی‌مترپهنا625 میلی‌مترمشخصات یخچالبدون برفکبلهتعداد طبقات4 عددتعداد طبقات درب4 عددتعداد کشو1مشخصات فریزربدون برفکبلهتعداد طبقات- عددتعداد کشو3سایر مشخصاتآبسردکنبلهس..

یخچال و فریزر فیلور 20 فوت مدل PR-470BM دیفراست
نمایش سریع

یخچال و فریزر فیلور 20 فوت مدل PR-470BM دیفراست

3,995,200تومان

مشخصات فنیمشخصات کلینمودار مصرف انرژیBاطلاعات نوع یخچالیخچال فریزروزن79 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال240 لیترگنجایش فریز100 لیترگنجایش کل به لیتر390 لیترارتفاع1980 میلی‌مترعمق630 میلی‌مترپهنا625 میلی‌مترمشخصات یخچالتعداد طبقات4 عددتعداد طبقات درب4 عددتعداد کشو1لامپ یخچالبلهمشخصات فریزرتعداد طبقات- عددتعداد کشو4یخساز اتوماتیک (آب شهری)نداردسایر ..

یخچال و فریزر فیلور 20 فوت مدل PRN-470BM نوفراست
نمایش سریع

یخچال و فریزر فیلور 20 فوت مدل PRN-470BM نوفراست

4,100,000تومان

مشخصات فنیمشخصات کلینمودار مصرف انرژیBاطلاعات نوع یخچالیخچال فریزروزن79 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال230 لیترگنجایش فریز90 لیترگنجایش کل به لیتر375 لیترارتفاع1980 میلی‌مترعمق630 میلی‌مترپهنا625 میلی‌مترمشخصات یخچالبدون برفکبلهتعداد طبقات4 عددتعداد طبقات درب4 عددتعداد کشو1لامپ یخچالبلهمشخصات فریزربدون برفکبلهتعداد طبقات- عددتعداد کشو4سایر مشخصات..

یخچال فیلور 10 فوت مدل PR 300 دیفراست
نمایش سریع

یخچال فیلور 10 فوت مدل PR 300 دیفراست

1,980,000تومان

لطفاً قبل از خرید از قیمت روز کالا از طریق تماس با 33138003 آگاهی پیدا نمایید. یخچال Refrigerator 10 فوت (درب محدب) 10 ft تروپیکال Teropical سازگار با محیط زیست CFC Free با دوام durable بدون جایخی Frost Free 55 كيلوطرم وزن خالص Net Weight 55 kg  ..

فریزر فیلور 13 فوت مدل PF-320MN دیفراست
نمایش سریع

فریزر فیلور 13 فوت مدل PF-320MN دیفراست

مشخصات فنیمشخصات کلینمودار مصرف انرژیBوزن62 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش فریز212 لیترگنجایش کل به لیتر280 لیترارتفاع1600 میلی‌مترعمق630 میلی‌مترپهنا625 میلی‌مترمشخصات یخچالمشخصات فریزرتعداد کشو8یخساز اتوماتیک (آب شهری)نداردسایر مشخصاتآبسردکنخیرسایر ویژگی‌ها- ۱۳ فوت- سازگار با محیط زیست- با دوام- قدرت انجماد بالا..

فریزر فیلور 13 فوت مدل TUP-310ND دیفراست
نمایش سریع

فریزر فیلور 13 فوت مدل TUP-310ND دیفراست

مشخصات فنیمشخصات کلینمودار مصرف انرژی+Aاطلاعات نوع یخچالفریزروزن61 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال- لیترگنجایش فریز188 لیترگنجایش کل به لیتر262 لیترارتفاع1600 میلی‌مترعمق630 میلی‌مترپهنا625 میلی‌مترمشخصات یخچالتعداد طبقات- عددتعداد کشو-مشخصات فریزرتعداد طبقات- عددتعداد کشو7یخساز اتوماتیک (آب شهری)نداردسایر مشخصاتآبسردکنخیرسایر ویژگی‌ها- ۱۳ فوت- س..

نمایش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)