یخچال و فریزر

برای آگاهی از قیمت کالاهای دیگر برندها ، میتوانید از طریق تماس با 33138003 از قیمت روز آنها آگاهی پیدا نمایید.

حالت نمایش:
یخچال فریزر اسنوا مدل S3-0271LW
نمایش سریع

یخچال فریزر اسنوا مدل S3-0271LW

8,478,500تومان

مشخصات فنیمشخصات کلینمودار مصرف انرژی+Aاطلاعات نوع یخچالیخچال فریزر بالاوزن115 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال400 لیترگنجایش فریز171 لیترگنجایش کل به لیتر571 لیترارتفاع1800 میلی‌مترعمق730 میلی‌مترپهنا860 میلی‌مترمشخصات یخچالبدون برفکبلهتعداد طبقات3 عددتعداد طبقات درب2 عددتعداد کشو-لامپ یخچالبلهجهت باز شدن درباز چپ به راستمشخصات فریزربدون برفکبلهت..

یخچال فریزر اسنوا مدل S3-0271SW
نمایش سریع

یخچال فریزر اسنوا مدل S3-0271SW

8,685,000تومان

مشخصات فنیمشخصات کلینمودار مصرف انرژی+Aاطلاعات نوع یخچالیخچال فریزر بالاوزن115 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال400 لیترگنجایش فریز171 لیترگنجایش کل به لیتر571 لیترارتفاع1800 میلی‌مترعمق730 میلی‌مترپهنا860 میلی‌مترمشخصات یخچالبدون برفکبلهتعداد طبقات3 عددتعداد طبقات درب2 عددتعداد کشو2لامپ یخچالبلهجهت باز شدن درباز چپ به راستمشخصات فریزربدون برفکبلهت..

یخچال فریزر اسنوا مدل S3-0271TI
نمایش سریع

یخچال فریزر اسنوا مدل S3-0271TI

8,695,800تومان

مشخصات فنیمشخصات کلینمودار مصرف انرژی+Aاطلاعات نوع یخچالیخچال فریزر بالاوزن115 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال400 لیترگنجایش فریز171 لیترگنجایش کل به لیتر571 لیترارتفاع1800 میلی‌مترعمق730 میلی‌مترپهنا860 میلی‌مترمشخصات یخچالبدون برفکبلهتعداد طبقات3 عددتعداد طبقات درب2 عددتعداد کشو-لامپ یخچالبلهجهت باز شدن درباز چپ به راستمشخصات فریزربدون برفکبلهت..

یخچال فریزر اسنوا مدل S4-0261
نمایش سریع

یخچال فریزر اسنوا مدل S4-0261

8,355,000تومان

مشخصات فنی                                                                                                &nbs..

یخچال فریزر دوو مدل D2BF-0028GW
نمایش سریع

یخچال فریزر دوو مدل D2BF-0028GW

9,256,000تومان

مشخصات فنیمشخصات کلینمودار مصرف انرژی+Aاطلاعات نوع یخچالیخچال و فریزروزن110 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال28فوت لیترگنجایش فریز146لیتر لیترگنجایش کل به لیتر- لیترارتفاع180 میلی‌مترعمق66 میلی‌مترپهنا60 میلی‌مترمشخصات یخچالبدون برفکبلهتعداد طبقات3 عددتعداد طبقات درب2 عددتعداد کشو2لامپ یخچالبلهجهت باز شدن دربچپ به راستمشخصات فریزربدون برفکبلهتعداد ..

یخچال فریزر دوو مدل D2BF-0028LW
نمایش سریع

یخچال فریزر دوو مدل D2BF-0028LW

9,286,500تومان

مشخصات فنیمشخصات کلینمودار مصرف انرژی+Aاطلاعات نوع یخچالیخچال و فریزروزن110 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال28فوت لیترگنجایش فریز146لیتر لیترگنجایش کل به لیتر- لیترارتفاع180 میلی‌مترعمق66 میلی‌مترپهنا60 میلی‌مترمشخصات یخچالبدون برفکبلهتعداد طبقات3 عددتعداد طبقات درب2 عددتعداد کشو2لامپ یخچالبلهجهت باز شدن دربچپ به راستمشخصات فریزربدون برفکبلهتعداد ..

یخچال فریزر دوو مدل D2BF-0028SS
نمایش سریع

یخچال فریزر دوو مدل D2BF-0028SS

9,895,600تومان

مشخصات فنیمشخصات کلینمودار مصرف انرژی+Aاطلاعات نوع یخچالیخچال و فریزروزن110 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال348لیتر لیترگنجایش فریز146لیتر لیترگنجایش کل به لیتر- لیترارتفاع180 میلی‌مترعمق66 میلی‌مترپهنا60 میلی‌مترمشخصات یخچالبدون برفکبلهتعداد طبقات4 عددتعداد طبقات درب2 عددتعداد کشو2لامپ یخچالبلهمشخصات فریزربدون برفکبلهتعداد طبقات- عددتعداد کشو3یخس..

یخچال فریزر دوو مدل DETM-0027
نمایش سریع

یخچال فریزر دوو مدل DETM-0027

10,699,500تومان

مشخصات فنیDaewoo DETM-0027 Refrigeretorمشخصات کلینمودار مصرف انرژی+Aاطلاعات نوع یخچالیخچال فریزر بالاوزن83 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال27 لیترگنجایش فریز27 لیترگنجایش کل به لیتر27 لیترارتفاع1780 میلی‌مترعمق784 میلی‌مترپهنا858 میلی‌مترمشخصات یخچالبدون برفکبلهتعداد طبقات3 عددتعداد طبقات درب1 عددتعداد کشو2لامپ یخچالبلهمشخصات فریزربدون برفکبلهتعدا..

یخچال فریزر پایین دوو مدل Plus 660 EW
نمایش سریع

یخچال فریزر پایین دوو مدل Plus 660 EW

7,945,200تومان

مشخصات فنیDAEWOO BMF Model FR660EWمشخصات کلینمودار مصرف انرژی+Aاطلاعات نوع یخچالیخچال فریزر پایینگنجایش و ابعادگنجایش یخچال24 لیترارتفاع2000 میلی‌مترعمق680 میلی‌مترپهنا670 میلی‌مترمشخصات یخچالبدون برفکبلهتعداد طبقات4 عددتعداد طبقات درب2 عددتعداد کشو1لامپ یخچالبلهمشخصات فریزربدون برفکبلهتعداد طبقات- عددتعداد کشو4یخساز اتوماتیک (آب شهری)نداردیخساز نی..

یخچال و فریزر امرسان مدل BFH20T
نمایش سریع

یخچال و فریزر امرسان مدل BFH20T

3,885,000تومان

مشخصات فنیEmersun BFH20T Refrigeratorمشخصات کلینمودار مصرف انرژیAاطلاعات نوع یخچالیخچال و فریزر بالا پایینگنجایش و ابعادگنجایش یخچال265 لیترگنجایش فریز89 لیترگنجایش کل به لیتر354 لیترارتفاع1960 میلی‌مترعمق715 میلی‌مترپهنا660 میلی‌مترمشخصات یخچالبدون برفکخیرتعداد طبقات3 عددتعداد طبقات درب4 عددتعداد کشو2 عددلامپ یخچالبلهجهت باز شدن درببه سمت راستدارا..

یخچال و فریزر امرسان مدل FN15D-RH15D
نمایش سریع

یخچال و فریزر امرسان مدل FN15D-RH15D

7,305,000تومان

مشخصات فنیEmersun FN15D-RH15D Refrigeratorمشخصات کلینمودار مصرف انرژیAاطلاعات نوع یخچالدوقلووزن133.5 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال350 لیترگنجایش فریز179 لیترگنجایش کل به لیتر529 لیترارتفاع1810 میلی‌مترعمق680 میلی‌مترپهنا1200 میلی‌مترمشخصات یخچالبدون برفکخیرتعداد طبقات7 عددتعداد طبقات درب4 عددتعداد کشو1 عددجهت باز شدن درببه سمت راستدارای کشو با ..

یخچال و فریزر امرسان مدل TF11220
نمایش سریع

یخچال و فریزر امرسان مدل TF11220

2,200,000تومان

مشخصات فنیEmersun TF11220 Refrigeratorمشخصات کلیاطلاعات نوع یخچالیخچال و فریزر بالا و پایینگنجایش و ابعادگنجایش یخچال150 لیترگنجایش فریز63 لیترگنجایش کل به لیتر150 لیترارتفاع1400 میلی‌مترپهنا600 میلی‌مترمشخصات یخچالتعداد طبقات3 عددتعداد طبقات درب2 عددتعداد کشو1لامپ یخچالبلهجهت باز شدن دربراستمشخصات فریزرتعداد طبقات2 عددتعداد طبقات درب0 عددتعداد کشو..

یخچال و فریزر امرسان مدل TF16T329CLA
نمایش سریع

یخچال و فریزر امرسان مدل TF16T329CLA

4,090,000تومان

مشخصات فنیEmersun TF16T329CLA Refrigeratorمشخصات کلینمودار مصرف انرژی++Aاطلاعات نوع یخچالیخچال فریزروزن50 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال223 لیترگنجایش فریز70 لیترگنجایش کل به لیتر293 لیترارتفاع1690 میلی‌مترعمق750 میلی‌مترپهنا600 میلی‌مترمشخصات یخچالبدون برفکبلهتعداد طبقات4 عددتعداد طبقات درب3 عددتعداد کشو-لامپ یخچالبلهجهت باز شدن دربراستسایر ویژ..

یخچال و فریزر فیلور 18 فوت مدل PR-470BM دیفراست
نمایش سریع

یخچال و فریزر فیلور 18 فوت مدل PR-470BM دیفراست

3,598,200تومان

مشخصات فنیمشخصات کلینمودار مصرف انرژیBاطلاعات نوع یخچالیخچال فریزروزن79 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال240 لیترگنجایش فریز100 لیترگنجایش کل به لیتر390 لیترارتفاع1980 میلی‌مترعمق630 میلی‌مترپهنا625 میلی‌مترمشخصات یخچالتعداد طبقات4 عددتعداد طبقات درب4 عددتعداد کشو1لامپ یخچالبلهمشخصات فریزرتعداد طبقات- عددتعداد کشو4یخساز اتوماتیک (آب شهری)نداردسایر ..

یخچال و فریزر فیلور 26 فوت PR-350CM
نمایش سریع
نمایش 1 تا 15 از 33 (3 صفحه)