یخچال و فریزر

برای آگاهی از قیمت کالاهای دیگر برندها ، میتوانید از طریق تماس با 33138003 از قیمت روز آنها آگاهی پیدا نمایید.

حالت نمایش:
یخچال ایستکول مدل TM-835
نمایش سریع

یخچال ایستکول مدل TM-835

1,350,000تومان

مشخصات فنیEastCool TM-835 Refrigeratorمشخصات کلینمودار مصرف انرژیBاطلاعات نوع یخچالیخچالوزن22 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال80 لیترگنجایش فریز9 لیترگنجایش کل به لیتر89 لیترارتفاعبا پایه 790 میلی‌مترعمق540 میلی‌مترپهنا440 میلی‌مترمشخصات یخچالبدون برفکخیرتعداد طبقات3 عددتعداد طبقات درب3 عددتعداد کشو1 عددلامپ یخچالبلهجهت باز شدن درببه سمت راستدارای..

یخچال ایستکول مدل TM-835-B
نمایش سریع

یخچال ایستکول مدل TM-835-B

1,447,500تومان

مشخصات فنیEastCool TM-835-B Refrigeratorمشخصات کلینمودار مصرف انرژیBاطلاعات نوع یخچالیخچالوزن25 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال80 لیترگنجایش فریز9 لیترگنجایش کل به لیتر89 لیترارتفاع800 میلی‌مترعمق540 میلی‌مترپهنا440 میلی‌مترمشخصات یخچالبدون برفکخیرتعداد طبقات3 عددتعداد طبقات درب3 عددتعداد کشو1 عددلامپ یخچالبلهجهت باز شدن درببه سمت راستدارای کشو ب..

یخچال ایستکول مدل TM-919
نمایش سریع

یخچال ایستکول مدل TM-919

1,699,900تومان

مشخصات فنیEastCool TM-919 Refrigeratorمشخصات کلینمودار مصرف انرژیAاطلاعات نوع یخچالیخچالوزن31 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال118 لیترگنجایش فریز25 لیترگنجایش کل به لیتر143 لیترارتفاعبا پایه 1080 میلی‌مترعمق580 میلی‌مترپهنا540 میلی‌مترمشخصات یخچالبدون برفکخیرتعداد طبقات2 عددتعداد طبقات درب4 عددتعداد کشو1 عددلامپ یخچالبلهجهت باز شدن درببه سمت راستد..

یخچال ایستکول مدل TM-9540-A3
نمایش سریع

یخچال ایستکول مدل TM-9540-A3

3,425,000تومان

مشخصات فنیEastCool TM-9540-A3 Refrigeratorمشخصات کلینمودار مصرف انرژیمصرف بهینهاطلاعات نوع یخچالشوکیس 3 فوت جذبیوزن20 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال36 لیترگنجایش فریز- لیترگنجایش کل به لیتر36 لیترارتفاعبا پایه 570 میلی‌مترعمق410 میلی‌مترپهنا400 میلی‌مترمشخصات یخچالتعداد طبقات3 عددتعداد طبقات درب0 عددتعداد کشو0 عددلامپ یخچالبلهجهت باز شدن درببه س..

یخچال ایستکول مدل TM-9580
نمایش سریع

یخچال ایستکول مدل TM-9580

1,750,000تومان

مشخصات فنیEastCool TM-9580 Refrigeratorمشخصات کلینمودار مصرف انرژیAاطلاعات نوع یخچالیخچال شوکیسوزن26.5 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال82 لیترگنجایش فریز- لیترگنجایش کل به لیتر82 لیترارتفاع790 میلی‌مترعمق510 میلی‌مترپهنا440 میلی‌مترمشخصات یخچالبدون برفکخیرتعداد طبقات4 عدد عددتعداد کشو-لامپ یخچالبلهجهت باز شدن درببه سمت راستمشخصات فریزرتعداد طبقات-..

یخچال ایستکول مدل TM-9580-CS
نمایش سریع

یخچال ایستکول مدل TM-9580-CS

1,722,500تومان

مشخصات فنیEastCool TM-9580-CS Refrigeratorمشخصات کلینمودار مصرف انرژیAاطلاعات نوع یخچالیخچال شوکیسوزن26.5 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال82 لیترگنجایش کل به لیتر82 لیترارتفاع790 میلی‌مترعمق510 میلی‌مترپهنا440 میلی‌مترمشخصات یخچالبدون برفکخیرتعداد طبقات4 عددلامپ یخچالبلهجهت باز شدن درببه سمت راستدارای کشو با تنظیم دما و رطوبتخیرسایر ویژگی‌های یخچا..

یخچال ایستکول مدل TM-9580-HS
نمایش سریع

یخچال ایستکول مدل TM-9580-HS

1,732,500تومان

مشخصات فنیEastCool TM-9580-HS Refrigeratorمشخصات کلینمودار مصرف انرژیBاطلاعات نوع یخچالیخچال شوکیسوزن26.5 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال82 لیترگنجایش فریز0 لیترگنجایش کل به لیتر82 لیترارتفاع790 میلی‌مترعمق510 میلی‌مترپهنا440 میلی‌مترمشخصات یخچالبدون برفکخیرتعداد طبقات4 عددتعداد طبقات درب0 عددلامپ یخچالبلهجهت باز شدن درببه سمت راستدارای کشو با تن..

یخچال ایستکول مدل TM-96200
نمایش سریع

یخچال ایستکول مدل TM-96200

2,100,000تومان

مشخصات فنیEastCool TM-96200 Refrigeratorمشخصات کلینمودار مصرف انرژیمصرف بهینهاطلاعات نوع یخچالیخچال و فریزر کمبیوزن40 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال168 لیترگنجایش فریز45 لیترگنجایش کل به لیتر213 لیترارتفاع1520 میلی‌مترعمق580 میلی‌مترپهنا540 میلی‌مترمشخصات یخچالبدون برفکخیرتعداد طبقات3 عددتعداد طبقات درب4 عددتعداد کشو1 عددلامپ یخچالبلهجهت باز شدن..

یخچال فریزر اسنوا مدل S3-0271LW
نمایش سریع

یخچال فریزر اسنوا مدل S3-0271LW

8,478,500تومان

مشخصات فنیمشخصات کلینمودار مصرف انرژی+Aاطلاعات نوع یخچالیخچال فریزر بالاوزن115 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال400 لیترگنجایش فریز171 لیترگنجایش کل به لیتر571 لیترارتفاع1800 میلی‌مترعمق730 میلی‌مترپهنا860 میلی‌مترمشخصات یخچالبدون برفکبلهتعداد طبقات3 عددتعداد طبقات درب2 عددتعداد کشو-لامپ یخچالبلهجهت باز شدن درباز چپ به راستمشخصات فریزربدون برفکبلهت..

یخچال فریزر اسنوا مدل S3-0271SW
نمایش سریع

یخچال فریزر اسنوا مدل S3-0271SW

8,685,000تومان

مشخصات فنیمشخصات کلینمودار مصرف انرژی+Aاطلاعات نوع یخچالیخچال فریزر بالاوزن115 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال400 لیترگنجایش فریز171 لیترگنجایش کل به لیتر571 لیترارتفاع1800 میلی‌مترعمق730 میلی‌مترپهنا860 میلی‌مترمشخصات یخچالبدون برفکبلهتعداد طبقات3 عددتعداد طبقات درب2 عددتعداد کشو2لامپ یخچالبلهجهت باز شدن درباز چپ به راستمشخصات فریزربدون برفکبلهت..

یخچال فریزر اسنوا مدل S3-0271TI
نمایش سریع

یخچال فریزر اسنوا مدل S3-0271TI

8,695,800تومان

مشخصات فنیمشخصات کلینمودار مصرف انرژی+Aاطلاعات نوع یخچالیخچال فریزر بالاوزن115 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال400 لیترگنجایش فریز171 لیترگنجایش کل به لیتر571 لیترارتفاع1800 میلی‌مترعمق730 میلی‌مترپهنا860 میلی‌مترمشخصات یخچالبدون برفکبلهتعداد طبقات3 عددتعداد طبقات درب2 عددتعداد کشو-لامپ یخچالبلهجهت باز شدن درباز چپ به راستمشخصات فریزربدون برفکبلهت..

یخچال فریزر اسنوا مدل S4-0261
نمایش سریع

یخچال فریزر اسنوا مدل S4-0261

8,355,000تومان

مشخصات فنی                                                                                                &nbs..

یخچال فریزر دوو مدل D2BF-0028GW
نمایش سریع

یخچال فریزر دوو مدل D2BF-0028GW

9,256,000تومان

مشخصات فنیمشخصات کلینمودار مصرف انرژی+Aاطلاعات نوع یخچالیخچال و فریزروزن110 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال28فوت لیترگنجایش فریز146لیتر لیترگنجایش کل به لیتر- لیترارتفاع180 میلی‌مترعمق66 میلی‌مترپهنا60 میلی‌مترمشخصات یخچالبدون برفکبلهتعداد طبقات3 عددتعداد طبقات درب2 عددتعداد کشو2لامپ یخچالبلهجهت باز شدن دربچپ به راستمشخصات فریزربدون برفکبلهتعداد ..

یخچال فریزر دوو مدل D2BF-0028LW
نمایش سریع

یخچال فریزر دوو مدل D2BF-0028LW

9,286,500تومان

مشخصات فنیمشخصات کلینمودار مصرف انرژی+Aاطلاعات نوع یخچالیخچال و فریزروزن110 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال28فوت لیترگنجایش فریز146لیتر لیترگنجایش کل به لیتر- لیترارتفاع180 میلی‌مترعمق66 میلی‌مترپهنا60 میلی‌مترمشخصات یخچالبدون برفکبلهتعداد طبقات3 عددتعداد طبقات درب2 عددتعداد کشو2لامپ یخچالبلهجهت باز شدن دربچپ به راستمشخصات فریزربدون برفکبلهتعداد ..

یخچال فریزر دوو مدل D2BF-0028SS
نمایش سریع

یخچال فریزر دوو مدل D2BF-0028SS

9,895,600تومان

مشخصات فنیمشخصات کلینمودار مصرف انرژی+Aاطلاعات نوع یخچالیخچال و فریزروزن110 کیلوگرمگنجایش و ابعادگنجایش یخچال348لیتر لیترگنجایش فریز146لیتر لیترگنجایش کل به لیتر- لیترارتفاع180 میلی‌مترعمق66 میلی‌مترپهنا60 میلی‌مترمشخصات یخچالبدون برفکبلهتعداد طبقات4 عددتعداد طبقات درب2 عددتعداد کشو2لامپ یخچالبلهمشخصات فریزربدون برفکبلهتعداد طبقات- عددتعداد کشو3یخس..

نمایش 1 تا 15 از 45 (3 صفحه)